Is iPad-onderwijs beter dan gewoon onderwijs?

blog

Voor het eerst in de geschiedenis van het onderwijs kunnen alle bestaande leermiddelen aan elkaar gekoppeld worden. Dat is de kracht van iPad-onderwijs. De lesmethode, docent en de leerling staan met elkaar in verbinding. Op deze manier is het mogelijk om de status van iedere leerling gedetailleerd in kaart te brengen en hierop in te spelen. iPad-onderwijs vervangt niet het traditionele onderwijs, het is een uitbreiding. Slecht lopende lessen worden er niet beter van, maar goed lopende lessen worden vele malen effectiever.

Goed onderwijs is afhankelijk van verschillende factoren. De manier van lesgeven door de docent, de kwaliteit van de lesmethode en de lesomgeving zijn belangrijk, evenals de kwaliteit van de leermiddelen. De iPad is een leermiddel, net zoals ‘gewone’ boeken en papier, het digibord of een balpen.

Natuurlijk biedt iPad-onderwijs de mogelijkheid om de lesmethoden te verrijken met video’s, animaties, en interactieve lesstof, zodat leerlingen sneller kennis opnemen. Bovendien, op een manier die past bij hun generatie. Toch is iPad-onderwijs is veel meer dan het tot leven wekken van de lesstof; het geeft een extra dimensie aan leren en lesgeven.

Voorbeeld 1: klassiek onderwijs

Docent 1 geeft wiskundehuiswerk aan haar klas en de leerlingen maken dit thuis. ’s Avonds bereidt ze de les voor en kiest de onderwerpen die zij de volgende dag nog eens extra goed gaat uitleggen.

De volgende dag behandelt ze de stof en vraagt of er leerlingen zijn die moeite hadden met bepaalde vragen. Vier leerlingen steken hun hand op en hun vragen worden nogmaals behandeld op het bord. De leerlingen die moeite hadden met de stof hebben veel op kunnen steken. De overige leerlingen hebben zich alvast aan hun huiswerk kunnen wijden. Een prima les, maar het kan nóg beter!

Voorbeeld 2: iPad-onderwijs

Docent 2 geeft iPad-onderwijs wiskunde en haar leerlingen maken als huiswerk thuis een oefentoets op de iPad. Docent 2 krijgt ’s avonds alle resultaten toegestuurd en ziet direct via haar eigen iPad welke leerlingen moeite hebben met welke lesstof. En zelfs welke leerling zijn huiswerk wel of niet heeft gemaakt! De leerlingen die moeite hadden met bepaalde onderwerpen krijgen nu – zonder tussenkomst van docent 2 – direct al extra stof en uitleg aangeboden op hun iPad.

De volgende dag kan docent 2 de voorkennis van het iPad-onderwijs gebruiken om de les in te richten. Zij behandelt klassikaal wat voor de hele klas moeilijk bleek en coacht individueel bij specifieke struikelblokken. Alle leerlingen kunnen verder op hun eigen niveau. Dit maakt een goede les nog efficiënter.

iPad-onderwijs is onderwijsrevolutie

iPad-onderwijs is dus niet persé beter dan gewoon onderwijs; het biedt de mogelijkheid tot een totaal andere aanpak en dynamiek tussen leraar en leerling. Een vernieuwde verhouding waarin je klassikaal les kunt geven met de efficiëntie van een-op-een onderwijs.

Wellicht vraag je je af: “Ervaren docenten kunnen toch zelf beoordelen welke aandacht naar welk onderdeel moet gaan? Daar hebben ze toch geen iPad voor nodig?”

Gedetailleerde informatie kost een ervaren docent meestal toch nog een behoorlijke dosis tijd en energie. Dit overzicht is nu met één druk op de knop beschikbaar binnen het iPad-onderwijs! En laten tijd en energie nou net de meest schaarse resources zijn van de docent.

Het echte voordeel van iPad-onderwijs is dus dat alle energie en aandacht van de docent kan uitgaan naar lesgeven met de juiste stof aan de juiste leerling op het juiste moment.